MẶT BẰNG CĂN HỘ EMPIRE CITY PHÂN KHU COVE

Căn hộ COVE RESIDENCES là căn hộ phân khúc hạng sang thuộc khu đô thị đẳng cấp Empire City Thủ Thiêm.

Cove Residence được biết đến với tên gọi tháp MU11, dự kiến sẽ cung cấp ra ngoài thị trường khoảng 136 căn hộ đẳng cấp, khác biệt nhất từ trước đến nay, bao gồm căn hộ 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ, duplex và penhouse.

Số căn hộ: 136 căn bao gồm:

Căn 2 phòng ngủ: từ 83m2 đến 101m2

Căn 3 phòng ngủ nhỏ: từ 135m2 đến 157m2

Căn 3 phòng ngủ lớn: 157m2 đến 183m2

Căn 4 phòng ngủ: 212m2 đến 228m2

Duplex: 15 căn, 235m2 – 259m2

Penhouse: 2 căn 407m2 và 439m2

MẶT BẰNG tầng CĂN HỘ EMPIRE CITY THỦ THIÊM PHÂN KHU cove RESIDENCES

Mặt bằng Tầng 1 căn hộ Cove Residences Empire City Thủ Thiêm.

Mặt bằng Tầng 2 căn hộ Cove Residences Empire City Thủ Thiêm.

Mặt bằng Tầng 3 căn hộ Cove Residences Empire City Thủ Thiêm.

Mặt bằng Tầng 1 căn hộ Cove Residences Empire City Thủ Thiêm.

Mặt bằng Tầng 5 căn hộ Cove Residences Empire City Thủ Thiêm.

Mặt bằng Tầng 6-15 căn hộ Cove Residences Empire City Thủ Thiêm.

1/ MẶT BẰNG CĂN HỘ 2 Phòng ngủ EMPIRE CITY THỦ THIÊM PHÂN KHU cove RESIDENCES

Mặt bằng thiết kế căn hộ 2 Phòng ngủ loại B (2BR B) Cove Empire City Thủ Thiêm.

Mặt bằng thiết kế căn hộ 2 Phòng ngủ loại B (2BR B) Cove Empire City Thủ Thiêm.

Mặt bằng thiết kế căn hộ 2 Phòng ngủ loại B (2BR B) Cove Empire City Thủ Thiêm.

2/ MẶT BẰNG CĂN HỘ 3 Phòng ngủ EMPIRE CITY THỦ THIÊM PHÂN KHU cove RESIDENCES

Mặt bằng thiết kế căn hộ 3 Phòng ngủ loại A2 (3BS A2) Cove Empire City Thủ Thiêm.

Mặt bằng thiết kế căn hộ 3 Phòng ngủ loại B2 (3BS B2) Cove Empire City Thủ Thiêm.

Mặt bằng thiết kế căn hộ 3 Phòng ngủ lớn 3BL A Cove Empire City Thủ Thiêm.

Mặt bằng thiết kế 3 Phòng ngủ lớn 3BL B2 căn hộ Cove Empire City Thủ Thiêm.

Mặt bằng thiết kế 3 Phòng ngủ lớn 3BL C2 căn hộ Cove Empire City Thủ Thiêm.

Mặt bằng thiết kế căn hộ 3 Phòng ngủ lớn 3BL D2 Cove Empire City Thủ Thiêm.

3/ MẶT BẰNG CĂN HỘ 4 Phòng ngủ EMPIRE CITY THỦ THIÊM PHÂN KHU cove RESIDENCES

Mặt bằng thiết kế 4 Phòng ngủ 4BR A căn hộ Cove Empire City Thủ Thiêm.

Mặt bằng thiết kế 4 Phòng ngủ 4BR B2 căn hộ Cove Empire City Thủ Thiêm.

4/ MẶT BẰNG CĂN HỘ duplex EMPIRE CITY THỦ THIÊM PHÂN KHU cove RESIDENCES

Mặt bằng thiết kế căn hộ Duplex Upper tầng 3,4 Cove Empire City Thủ Thiêm.